720-120-720

International Day Of Peace 2018

W 2018 roku Międzynarodowy Dzień Pokoju uczcił 100 rocznicę zakończenia I  
Wojny Światowej. 

Obchody zwróciły uwagę społeczeństwa na potrzebę przestrzegania pokoju  
oraz sprzeciw wobec wojen.

Projekt został zrealizowany w formie występu chóru oraz wystawy – święta  
Międzynarodowego Dnia Pokoju.

Dzięki temu wydarzeniu nastąpił wzrost aktywności obywatelskiej i  
kulturalnej, poszerzenie wiedzy na temat pokoju, Celów Zrównoważonego  
Rozwoju ONZ oraz rewitalizacji.

Filmy

Zdjęcia

Krzysztof Kulik – autor zdjęć